Room to Bloom: Wymyślanie nowych fikcji

Wystąpienie artystek I oraz dyskusja z Sonyą Dyer i Aną Maríą Millán

Krótkie wprowadzenie do projektu Room to Bloon: Ségolène Pruvot

Wystąpienie artystek I oraz dyskusja z Sonyą Dyer i Aną Maríą Millán

Artystki przyjrzą się nowym sposobom wizualizowania przyszłości, gdzie sztuczna inteligencja traktowana jest jako sprzymierzeniec, lecz zarazem rozwijana jest z pełną świadomością jej ograniczeń.

Praca Any Maríi Millán RolePlay nasuwa skojarzenia pomiędzy fizycznym zaangażowaniem uczestników przez dłuższy czas a tworzeniem cyfrowej rzeczywistości w grach wideo, które umożliwiają nowe sposoby wizualizowania przyszłości. Artystka wykorzystywała metodę RolePlay, opartą na wspólnym opracowywaniu gier video, w różnych kontekstach ‒ między innymi z feministkami zaangażowanymi w działania pokojowe w Kolumbii.

W swojej pracy Sonya na nowo wyobraża sobie, gdzie w fikcyjnych narracjach przyszłości znajduje się centrum. Łączy rewizje starożytnych mitów ze spekulacyjnym budowaniem świata przez pryzmat science fiction. Hailing Frequencies Open (HFO), jej obecne dzieło, łączy sprawiedliwość społeczną ze spekulacją, fantazję z polityką.

Rozmowa z artystką dotyczyć będzie takich kwestii jak fikcje spekulatywne, mitologie, budowanie świata, podmiotowość czarnych kobiet, a także rzeczywisty potencjał wyzwalający technologii oraz jej ograniczenia i uprzedzenia.

Wstęp wolny, w języku angielskim