Georg Blokus

Georg Blokus jest dyrektorem berlińskiego oddziału European Alternatives. Zajmuje się prowadzeniem Szkoły Transnarodowego Aktywizmu, oferując przestrzeń do badań partycypacyjnych, szkolenia liderów, budowania społeczności i pogłębionej refleksji dla młodzieżowych aktywistów, organizacji pozarządowych, twórców ruchów, organizatorów związków zawodowych, edukatorów i zaangażowanych politycznie artystów poszukujących umiejętności, narzędzi i znajomości w zakresie transformatywnego zorganizowania. Z wykształcenia jest psychologiem, przez kilka lat pracował jako edukator i strateg w oddolnych ruchach progresywnych, związkach zawodowych i organizacjach obywatelskich. Ze względu na historię własnej rodziny – urodził się w latach 80. niedaleko solidarnościowego Gdańska – skupia się na organizowaniu pracowników, migrantów i ich społeczności w celu budowania solidarności i walki o ich prawa ponad granicami. Zanim na początku 2021 roku dołączył do EA, był dyrektorem artystycznym działu edukacji młodzieży w Akademie der Künste der Welt w Kolonii i szefem School of Political Hope (Berlin), którą zapoczątkował w 2017 roku jako miejsce dla obywateli, społeczności i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego poszukujących inspiracji do przezwyciężenia uczucia bezsilności.