Migranci, pracownicy lokalni i nowe solidarności: przypadek Wielkiej Brytanii

Wykład i seminarium Jane Hardy

Trwają zapisy!

Jane Hardy poprowadzi wykład i seminarium w ramach “Atlasu Planetarnej Przemocy” Biennale Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trwają zapisy na seminarium, które odbędzie się 10 maja.

Migracje towarzyszą kapitalizmowi od jego początków. Do dziś transgraniczne przepływy siły roboczej mogą być źródłem wielkich zysków i formą brutalnego zarządzania klasami podporządkowanymi, stanowią kapitał polityczny dla skrajnej prawicy i pretekst dla ekspansji nowych form kontroli i dyscyplinowania. Zarazem jednak tworzą przestrzeń dla nowych postaci solidarności i walki o pracowniczą podmiotowość. Na przykładzie sytuacji w Wielkiej Brytanii Jane Hardy przygląda się przykładom samoorganizacji migranckiej siły roboczej i sojuszom zawieranym wbrew podziałom etnicznym, kulturowym i obywatelskim w imię rewindykacji praw i aspiracji politycznych, które współczesny kapitalizm tak zaciekle zwalcza.

wykład Jane Hardy | 9.05.2018 g. 19:00
wstęp wolny
spotkanie odbywa się w języku angielskim
Muzeum na Pańskiej

seminarium Jane Hardy | 10.05.2018 g. 10:00
prowadzenie Magda Malinowska
darmowy udział
zapisy@biennalewarszawa.pl do 30.04.2018
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona
spotkanie odbywa się w języku angielskim
Muzeum na Pańskiej