No Regerts

Szymon Szewczyk

Warsaw Gallery Weekend 2020
Galeria Szara gościnnie w Biennale Warszawa

Środowisko człowieka jest wystawione na działanie różnych czynników – ekonomicznych, społecznych i fizycznych. Cykl tworzenia i rozkładu powtarza się, zostawiając po sobie ślady geometrycznych konstrukcji i reklamowych szkieletów.

Obiekty składające się na instalację reprezentują zmianę i niepewność, są pomnikami opierającymi się dyscyplinie postępu. Przedstawiają moment przejściowy, chwilę zawieszenia, tymczasowość. Odkrycia współczesnej archeologii, których znaczenie po czasie staje się zagadkowe jak znalezione na statku obcych instrukcje pokryte nawarstwionym przez lata pyłem. W szczątkach kształtów można dopatrywać się zarysów pojedynczych liter i dynamicznych form – kiedyś logotypów kojarzących się z energią, ruchem, przyjemnością, przyszłością.