New Alliances in the Times of New Authoritarianisms

Nowe sojusze w czasach nowych autorytaryzmów. Panel dyskusyjny z udziałem Bartosza Frąckowiaka, Maxa Cegielskiego, Ingi Hajdarowicz i Yassina al Haj Saleh

W Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie obserwujemy rozwój nowych form i metod sprawowania autorytarnych rządów. Od antyuchodźczych praktyk na granicach europejskich, przez próby kryminalizacji obywatelskiego sprzeciwu, powiązania kapitału i państwa, po nowy ekstraktywizm, władze państwowe ramię w ramię z korporacyjnymi monopolistami dokonują eskalacji nowych form przemocy i opresji wobec społeczeństw. W tej sytuacji kluczowe staje się tworzenie nowych sojuszy i koalicji, a także sieci wsparcia, które będą władne sprzeciwić się autorytarnym tendencjom i tworzyć alternatywny świat. Inspirację można czerpać choćby z dawnych relacji między Europą Wschodnią a Bliskim Wschodem i Afryka Północną. Nasze spotkanie będzie poświęcone rozmowie o tym, jak stawić czoła tym wyzwaniom.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Uczestnicy:
Bartosz Frąckowiak
Max Cegielski
Inga Hajdarowicz
Yassin al Haj Saleh