Oświadczenie Biennale Warszawa

3-4 sierpnia 2020 policja zatrzymała na 48 godzin aktywistki kolektywu Stop Bzdurom oraz inne osoby, które brały udział w akcji wieszania tęczowych flag na warszawskich pomnikach „w związku z obrazą uczuć religijnych i znieważaniem warszawskich pomników”. W piątek 7 sierpnia 2020 Margot ze Stop Bzdurom została zatrzymana na dwa miesiące w związku z szeregiem zarzutów dotyczących zablokowania i zniszczenia homofobicznej furgonetki jeżdżącej po ulicach Warszawy. W trakcie piątkowej demonstracji solidarnościowej kilkadziesiąt osób zostało w brutalny sposób zatrzymanych przez policję.

Akcje policji traktujemy jako nieuzasadnione przejawy brutalności wobec aktywistek i aktywistów na rzecz praw społeczności LGBTQ+ oraz próbę zastraszenia osób działających w przestrzeni społecznej, politycznej, kulturalnej. Biennale Warszawa wyraża solidarność z zatrzymanymi i zdecydowanie sprzeciwia się tego typu opresyjnym działaniom władz. 

Represje wobec aktywistek i aktywistów ze strony prokuratury i policji, zbliżone do praktyk reżimów autorytarnych, zobaczyć trzeba w szerszym kontekście. W ostatnich miesiącach nasiliły się działania skrajnej prawicy i prawicy flirtującej ze skrajną prawicą zmierzające do delegitymizacji całego spektrum postaw światopoglądowych. Wiąże się z tym zarówno przemocowa stygmatyzacja osób LGBTQ+, jak i represje prawne, administracyjne, a teraz także fizyczne wobec aktywistów, aktywistek i każdej osoby wyrażającej swój sprzeciw. Równocześnie prawica dokonuje reinterpretacji uniwersalnych wartości, w tym praw człowieka, zgodnie ze swoją postmodernistyczną metodologią siejąc aksjologiczny zamęt, starając się ukazać humanitarne, empatyczne i ludzkie postawy jako ekstremalne, zagrażające państwu czy społeczeństwu. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie: próba symbolicznego pozbawiania „obywatelstwa”, wykluczania ze wspólnoty, poprzez stygmatyzację i sztucznie wzniecaną atmosferę strachu, jest właśnie domeną ekstremalnej, radykalnej prawicy, która próbuje zająć polityczne centrum, prezentując się jako mainstream. Próba wykluczenia ze wspólnoty dotyczyła najpierw uchodźców i migrantów, później różnych grup opozycyjnych czy krytycznych instytucji kultury, a teraz społeczności LGBTQ+. Dlatego też wyrażamy solidarność ze społecznością LGBTQ+, która stała się po raz kolejny przedmiotem szykan i represji, i protestujemy przeciwko używaniu wobec niej przemocy symbolicznej, fizycznej, politycznej i prawnej.