Pokój dla klimatu

Wystąpienie: John Palmesino (Territorial Agency)

Po zimnej wojnie nadeszła ciepła wojna. Jak przemyśleć niepokoje powodowane przez głębokie wstrząsy systemu światowego i ziemskiego? Jak wyobrazić sobie nowe terytoria współistnienia, kiedy ziemia drży pod naszymi stopami? Jak wyobrazić sobie przestrzeń na bycie człowiekiem pośród chaosu klimatycznego i gwałtownych wahań naszego świata?

Pokój dla klimatu to sposób pomyślenia o bieżących wyzwaniach współistnienia z technosferą: z dala od ujednolicenia i globalizacji natury, z dala od ekwiwalencji nowoczesnych, prawnych przestrzeni międzynarodowych. Wstrząs antropocenu i jego wtargnięcie we współczesne życie stanowią punkt wyjścia: celem jest wyrazić, co znaczyłoby utworzenie ustroju politycznego pozbawionego nadrzędnego planu i połączenie go z przestrzeniami w głębokiej i nagłej transformacji.

Dzisiaj świat poruszany jest przez Ziemię: pokój dla klimatu stanowi projekt wynalezienia nowych przestrzeni dla dyplomacji publicznej włączającej nowe terytoria zintensyfikowanych procesów ziemskich spowodowanych przez wzrost technologii na skalę planetarną. To właśnie obawy i pilność sprawiają, że projekt zajmujący się chaosem klimatycznym jest pokojowy: nie ze względu na spokój natury, który konceptualizowano podczas długotrwałej stabilności holocenu, ale dlatego, że już nie znamy gruntu, na którym stoimy i musimy wspólnie przemyśleć go na nowo.

Wstęp wolny, w języku angielskim, bez tłumaczenia