Re–Directing: East x Empatyczne pedagogiki: Przyszłe intymności

rezydencje kuratorskie i seminarium

Przez cały październik odbywa się ósma edycja międzynarodowego seminarium i rezydencji Re–Directing: East x Empatyczne pedagogiki: Przyszłe intymności.

W obliczu globalnych zmian w funkcjonowaniu świata artystycznego, podróżowania i codziennych, nawet tych intymnych, kontaktów, konieczne było przeniesienie  tegorocznego spotkania – przynajmniej częściowo – do rzeczywistości online. Współorganizatorzy –  Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Biennale Warszawa, TEOR/etica, Sieć Pedagogik Empatycznych – tworzą internetowe i offline seminarium w odpowiedzi na obecną sytuację. W spotkaniu wezmą udział twórcy i twórczynie, organizatorzy i organizatorki, osoby z Polski (stacjonarnie i internetowo) oraz członkinie i członkowie Sieci Pedagogik Empatycznych (online), czerpiący z pedagogik empatycznych na styku edukacji, sztuki i działalności społecznej. Wybranymi w otwartym naborze towarzyszami i towarzyszkami w laboratorium Przyszłe intymności będą: Ola Andrzejewska i Kathryn Zazenski (Polska/Stany Zjednoczone), Lia Garcia (Meksyk), Daniel Godinez Nivón i Krisztián Gábor Török (Meksyk/Węgry), Ewa Hubar (Polska), Kasper Lemiesz (Polska), Tonatiuh Lopez (Meksyk), Daniela Whaley (Meksyk) oraz Andrzej i Piotr z platformy APE (Polska).

Temat październikowego laboratorium, Przyszłe intymności, wynika z potrzeby namysłu nad palącą kwestią uważnej i bliskiej współpracy w rzeczywistości fizycznego oddalenia. Zmęczone i zmęczeni wydłużonym czasem spędzanym przed urządzeniami elektronicznymi, wspólnie z zaproszonymi rezydentami będziemy rozwijać oraz pogłębiać praktyki, które przez narzędzia edukacyjne i strategie artystyczne badają intymność na odległość. Do udziału w seminarium zaprosiłyśmy osoby, które na co dzień praktykują edukację nieformalną, horyzontalną czy też szukają nowych sposobów uczenia się i oduczania, by wspólnie zastanowić się nad formami wspierania bliskości w zmienionym świecie.

Do tej pory seminaria Re–Directing: East organizowane były w formie spotkań w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, podczas których dochodziło do wymiany myśli, samokształcenia oraz kolektywnego krytycznego badania poruszanych tematów. W tym roku laboratorium eksperymentalnie – nie tylko ze względu na spotkania w dwóch rzeczywistościach – będzie w całości współtworzone przez uczestników i uczestniczki. Będzie to bezpieczna przestrzeń wymiany wspólnych doświadczeń i praktyk w celu pogłębienia zrozumienia możliwości i zagrożeń płynących z fizycznego oddalenia. Październikowe spotkania przybiorą więc formę wzajemnego uczenia się w tej ścisłej grupie, kolektywnego tworzenia warsztatów, wymiany metodologii, a przede wszystkim kształcenia wzajemnej troski. Efektem seminarium będą zamieszczone w ogólnodostępnym archiwum scenariusze warsztatów, teksty oraz różnego rodzaju zalecenia dla innych praktyków i praktyczek.

Seminarium Przyszłe intymności odbywa się w ramach długofalowego projektu Empatyczne pedagogiki, kuratorowanego przez Mariannę Dobkowską, przygotowanego we współpracy z Siecią Pedagogik Empatycznych, TEOR/etica oraz Biennale Warszawa. Projekt poświęcony jest współczesnym metodom edukacji oraz sieciowaniu i wymianie wiedzy profesjonalistów z Polski i ze świata, czerpie z praktyk międzynarodowej sieci edukatorów artystycznych kierujących się zasadami empatycznej pedagogiki.

Kuratorka:

Współpraca kuratorska i koncepcyjna:

Amado Cabrales
Julia Harasimowicz
Aisel Wicab
Lola Malavasi

Uczestniczki i uczestnicy:

Ola Andrzejewska i Kathryn Zazenski (Polska/Stany Zjednoczone)
Lia Garcia (Meksyk)
Daniel Godinez Nivón i Krisztián Gábor Török (Meksyk/Węgry)
Ewa Hubar (Polska)
Kasper Lemiesz (Polska)
Tonatiuh Lopez (Meksyk)
Daniela Whaley (Meksyk)
Andrzej i Piotr z platformy APE (Polska)