Wyobrażenia możliwych przyszłości, budowanie Sieci Zaufania

Warsztaty Kyriaki Goni

Fantastyka naukowa jako praktyka pozwalająca na żywo budować społeczności i naprawiać teraźniejszość za pośrednictwem przyszłości.

Te warsztaty to czas i przestrzeń na to, by się zatrzymać i pomyśleć. Kiedy ostatnio zapisaliście swoje myśli albo krótką, wymyśloną historyjkę? Kiedy ostatnio popuściliście wodze wyobraźni? Budowanie i opowiadanie historii jako praktykę można znaleźć w każdym społeczeństwie na świecie. Ten rytuał od zarania dziejów zbliżał ludzi, był sposobem na odpędzanie lęków, wyobrażanie sobie przyszłości, przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie, a także nawiązywanie więzi z tym, co nie należy do ludzkiego świata.

Praca z węzłami Sieci Zaufania rozpoczyna się od interakcji pomiędzy uczestnikami oraz dyskusji na temat regionalnych i globalnych zagadnień dotyczących takich problemów jak kryzys klimatyczny, migracje, sieci i technologie. Następnie uczestnicy i uczestniczki zostaną zaproszeni do stworzenia spekulacyjnych opowieści o możliwych przyszłościach w ich regionie za pomocą prostego zestawu narzędzi pisarskich.

Poprzez wyrażenie w tych historiach obaw i nadziei dotyczących przyszłości działanie to może pozwolić zrozumieć i naprawić teraźniejszość, a także wyobrazić sobie lepsze jutro.

Warsztat bezpłatny, obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń, w języku angielskim, bez tłumaczenia