Wyspy w chmurze: niekompletny przewodnik po fizycznym internecie w Polsce

Wystąpienie: Vanessa Graf

Internet często opisuje się w kategoriach niematerialności – dane unoszące się we wszechobecnej chmurze, natychmiastowe połączenie, cyfrowa rewolucja, która odeszła daleko od pracy i wydobycia charakterystycznych dla epoki przemysłowej. Takie narracje spowijają wielkoskalowe sieci komputerowe, infrastruktury leżące u ich podstaw oraz ich społeczno-ekologiczne skutki we mgłę zapomnienia, zacierając wszelkie oznaki sprawczości, charakteru i ich lokalne skutki.

W swym wystąpieniu Vanessa Graf przygląda się tym politykom nie/widzialności i wymazywania w kontekście Polski. Na podstawie rezydencji odbytej wiosną 2022 roku, obejmującej Chmurową Turystykę śladem niektórych spośród głównych internetowych połączeń kablowych w Warszawie, aż do stacji końcowych kabli podmorskich na północnym wybrzeżu Polski, autorka zarysowuje rozmieszczenie i hot spoty infrastruktury cyfrowej, pokazuje narzędzia służące do tego, żeby je zlokalizować, oraz trudności ze znalezieniem fizycznego internetu, gdy wszyscy chcą, żeby widać było wyłącznie chmurę.

Wstęp wolny, w języku angielskim, bez tłumaczenia