Jadalne rośliny

Dokumentacja fotograficzna

Foto: Katarzyna Cegłowska / ketti.pl

 

Międzypokoleniowe warsztaty odbyły się w Jabłonnie 23.05.2021 jako część projektu „W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+”.