Spotkanie wokół dokumentu sieciowego „Jadalne miasto Warszawa”

Dokumentacja fotograficzna

Fot. Michał Murawski

Spotkanie odbyło się w Motyce i Słońce 30.07.2021 i towarzyszyło premierze dokumentu sieciowego „Jadalne miasto Warszawa” w ramach projektu „W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+”.