Sznur / The Rope
Instalacja Tytusa Szabelskiego

Dokumentacja fotograficzna