Biennale Warszawa to nazwa powstałej w 2017 r. interdyscyplinarnej publicznej instytucji kultury. Nazwa ta jest także używana na określenie dwuletnich cyklów programowych, które wyznaczają rytm pracy instytucji. Pierwszy taki cykl, poświęcony tematom związanym z alternatywnymi projektami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi rozpoczął się jesienią 2017 r. i trwać będzie do czerwca 2019 r. Biennale Warszawa to również nazwa nowego, interdyscyplinarnego wydarzenia, którego pierwsza edycja została zaplanowana na maj i czerwiec 2019 r. w Warszawie. W jego ramach zaprezentowane zostaną spektakle i projekty performatywne, wystawy i działania z obszaru sztuk wizualnych, efekty pracy interdyscyplinarnych zespołów twórczych, dzieła powstałe w wyniku prowadzenia dwuletnich programów społecznych i edukacyjnych, a także rezultaty programu badawczo-teoretycznego, nad którym Biennale Warszawa pracuje w sposób ciągły. Przygotowanie interdyscyplinarnego międzynarodowego wydarzenia o charakterze biennale jest jednym z celów statutowych instytucji.

Program pierwszej edycji Biennale Warszawa 2019 przede wszystkim stanowić będzie podsumowanie, uzupełnienie i rozwinięcie dwuletnich działań instytucji, skoncentrowanych wokół tematów związanych z nowymi projektami politycznymi, alternatywami ekonomicznymi, społecznymi, ekologicznymi, edukacyjnymi.  Zostanie zbudowany z produkcji własnych, z dzieł powstałych specjalnie pod kątem samego wydarzenia, a także z pokazów prac zaproszonych twórców i twórczyń, instytucji i organizacji, zespołów i kolektywów.

Pierwsze informacje o programie Biennale Warszawa 2019 zostaną opublikowane w połowie stycznia, a cały program na przełomie marca i kwietnia 2019 r. Zapowiedzi programu są jednak dość dobrze widoczne już teraz, można je zaobserwować w jesiennych i zimowych działaniach instytucji, w zainicjowanych cyklach seminaryjnych czy wykładowych, w uruchomionych programach artystycznych i społecznych. Wszystkie nasze działania w sezonie 2018/2019 służą przygotowaniu Biennale Warszawa 2019 zarówno pod kątem programowym jak i organizacyjnym.

 

Udostępnij
Na tej stronie korzystamy z cookies. Polityka Prywatności