FLORAPHILIA. Rewolucja roślin
Oprowadzanie Aleksandry Jach

W ramach finisażu wystawy

Podczas spaceru po wystawie i przyglądaniu się pracom będziemy rozmawiali o kryzysie klimatycznym, turbokapitalizmie, antropocenie, drugiej naturze, technooptymizmie i konserwacji przyrody. Rośliny to estetyczne fetysze oraz inspiracja dla innego bycia w świecie, za którym idzie także – jak sugeruje kuratorka Aneta Rostkowska – propozycja alternatywnej wspólnoty, a może politycznego bytu. To również istotny element ekosystemu, w którym ludzie rozwijali się jako gatunek. Rośliny towarzyszyły nam w eksperymentach z systemami polityczno-społeczno-ekonomicznymi, czasem odgrywając rolę zasobu, innym razem symbolu władzy lub elementu tworzącego przestrzeń duchową.

Dzięki nim świetnie rozumiemy, że nigdy nie byliśmy nowocześni, tzn. nie wytworzyliśmy stabilnych podziałów pomiędzy światem natury i kultury. Historie o roślinach opowiadane przez artystki i artystów bardzo dobrze pokazują absurd nieudanej klasyfikacji. Spróbujemy się do tego zbliżyć nie tylko poprzez dyskursywne rozważania, ale także uważność wobec afektów wywoływanych przez umieszczone na wystawie prawdziwe rośliny, ich fotograficzne lub filmowe reprezentacje, czy też hasła zaczerpnięte z ludowych piosenek.