Boris Buden

Boris Buden jest pisarzem, krytykiem kulturalnym i tłumaczem. Pracę doktorską z zakresu teorii kultury obronił na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W latach 90. był redaktorem czasopisma „Akrzin” w Zagrzebiu. Jego eseje i artykuły skupiają się na filozofii, polityce oraz krytyce kultury i sztuki. Buden przetłumaczył na chorwacki szereg najważniejszych prac Zygmunta Freuda. Do jego najnowszych książek należą „Zone des Übergangs” (Frankfurt nad Menem, 2009), „Findet Europa” (Wiedeń, 2015) oraz „Transition to Nowhere” (Berlin, 2018). Buden jest stałym pracownikiem naukowym Europejskiego Instytutu Progresywnej Polityki Kulturalnej w Wiedniu. Mieszka i pracuje w Berlinie.