Katarzyna Czeczot

Literaturoznawczyni, feministka, adiunktka w Instytucie Badań Literackich PAN. Interesuje się literaturą i kulturą wizualną od Rewolucji Francuskiej do czasów współczesnych. Współautorka wystawy „Polka. Medium-cień-wyobrażenie” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2005. Współredaktorka „Encyklopedii Gender” (2014), autorka książki „Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje”. W serii „Nowa Biblioteka Romantyczna” wydała trzy antologie: „Magnetyzm”, „Praktyki psychiatrii” i (wraz z Michałem Pospiszylem) „Romantyczy antykapitalizm”. Recenzje i eseje pisała m.in. dla „n.paradoksy”, „Tekstów Drugich”, „Praktyki Teoretycznej”, „Widoku”, „Notatnika Teatralnego”, „Czasu Kultury”, „Dwutygodnika”, „Glissando”. Członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej” i „Wieku XIX”.