Katarzyna Kalwat

Reżyserka, autorka przestrzeni teatralnych i instalacji. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Stypendystka Rządu Francuskiego i Fundacji Cite internationale des arts w Paryżu. Laureatka wielu nagród min. Grand Prix 22. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Swoje umiejętności kształtowała uczestnicząc w warsztatach m.in. w Thalia Theater w Hamburgu oraz w berlińskim Volksbuhne. W swojej pracy, korzystając z odmiennych praktyk artystycznych: opery, performance’u i sztuk wizualnych, bada przy ich użyciu zasięg i możliwości wykorzystania medium teatru. Zrealizowała m.in: „Holzwege” (TR Warszawa, 2016), „Reykjavik ’74” (Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, 2017), „Landszaft. Lekcja anatomii” (Teatr Łaźnia Nowa, Teatr im.J.Słowackiego w Krakowie, 2017). Podczas Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 2018 zaprezentowała operę „Rechnitz. Anioł Zagłady” (TR Warszawa, 2018), a podczas ostatniej edycji festiwalu Biennale Warszawa (Biennale Warszawa, TR Warszawa, 2019) projekt „Staff Only”, zrealizowany wspólnie z dramaturgiem Beniaminem Bukowskim. Jest autorką wielu instalacji performatywnych m.in: „Robert Walser. I would prefer not to” (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 2018), „Ekstazy. Maria Klassenberg” (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,TR Warszawa, 2019), czy „Grotowski non fiction”, którą zrealizowała wspólnie z artystą wizualnym Zbigniewem Liberą (Teatr Współczesny we Wrocławiu, 2019). Aktualnie wspólnie z Teatrem Volksbuhne oraz TR Warszawa przygotowuje kolejną odsłonę projektu zbudowanego wokół twórczości Marii Klassenberg. W jej ostatnich pracach przeważa refleksja nad relacją języka i rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości badania języka, jego wewnętrznych ograniczeń i performatywnej siły.