Michał Pospiszyl

Filozof, historyk idei, teoretyk kultury, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz visiting fellow w Instytucie Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu, współpracuje także z Instytutem Kultury Polskiej UW. W 2020 roku jest współkuratorem cyklu seminariów „Plebs, dobro wspólne i alternatywy dla kapitalizmu” organizowanych na Biennale Warszawa. Ostatnio publikował m.in. w „Tekstach drugich”, „Widoku”, „Klio” a także „Le Monde diplomatique – edycja polska”, „Dzienniku Gazecie Prawnej” czy „Miesięczniku Znak”. Jest autorem monografii „Zatrzymać historię. Walter Benjamin i mniejszościowy materializm” oraz współautorem (wraz z Katarzyną Czeczot) antologii „Romantyczny antykapitalizm”. Jest członkiem redakcji dwóch czasopism naukowych: „Praktyka Teoretyczna” oraz „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Główne zainteresowania to historia biopolityki, teologia polityczna, kultura wizualna i filozofia mas. Aktualnie przygotowuje monografię poświęconą medycznym, politycznym i teologicznym koncepcjom zarazy w późnośredniowiecznej Europie.