Tomasz Szkudlarek

Prof. dr hab., kieruje Zakładem Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadził studia nad amerykańską pedagogiką krytyczną, nad kulturą postmodernizmu, oraz nad stykami dyskursu publicznego i indywidualnej konstrukcji podmiotowości. Znaczną część jego dorobku zajmują analizy relacji między edukacją i polityką. Wśród publikacji m.in. książki The Problem of Freedom in Postmodern Education (1993), Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu (1993 / 2009), Kultura, tożsamość, edukacja (współautor, 1998), Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu (2009), Dyskursywna konstrukcja podmiotu (współaut.,2010), Education and the Political (red. i współaut., 2013), On the Politics of Educational Theory: Rhetoric, theoretical ambiguity, and the construction of society (2017).