Kuba Szreder

Kuba Szreder jest wykładowcą na wydziale teorii sztuki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat obronił w Loughborough University School of the Arts. Łączy badania oparte na praktyce z działalnością kuratora projektów interdyscyplinarnych i zaangażowaniem politycznym. Współpracował z licznymi europejskimi instytucjami i kolektywami artystycznymi. W 2009 roku Kuba był jednym ze współinicjatorów Wolnego Uniwersytetu Warszawy, w ramach którego zrealizował kilka badań w zakresie ekonomii politycznej współczesnej produkcji artystycznej, m.in. „Wieczna radość.  Ekonomia polityczna społecznej kreatywności” (2011) oraz „Fabryka Sztuki.  Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce” (2014). W 2010 rozpoczął współpracę z Critical Practice, londyńskim klastrem badawczym, z którym przeprowadził kilka projektów dotyczących trybów istnienia w przestrzeni publicznej (2010-2011) oraz społecznego procesu ewaluacji (2012-2016).