Towards Interdependent Curating: beneath the tip of the artistic iceberg

Wykład Kuby Szredera, członka sieci FEINART w Biennale Warszawa

Z dumą ogłaszamy kolejne wydarzenie z Serii Wykładów FFEINART. Kuba Szreder, opiekun merytoryczny programu z Biennale Warszawa, wygłosi wykład zatytułowany „Towards Interdependent Curating: beneath the tip of the artistic iceberg”.

W swoim wykładzie dotyczącym feministycznych ekonomii sztuki współczesnej i ostatnich przykładów aktywizmu artystycznego Kuba Szreder będzie dowodził, że krytyka politycznej ekonomii sztuki jest bardzo blisko związana z rewizją jej ontologii społecznej. Mówiąc mniej akademickim językiem – to, czym sztuka jest zależy od tego, jak, gdzie i przez kogo jest tworzona, posiadana, rozpowszechniana i wykorzystywana.

Świat sztuki i astronomiczne ceny dzieł na aukcjach, trofea, firmowe muzea, duże biennale, a nawet przypadki ogromnego artystycznego ego to zaledwie wierzchołek góry lodowej. To świat sztuki jednego procenta, stworzony na jego podobieństwo i podporządkowany jego korzyściom. Ale taki plac zabaw dla bogaczy jest również artystyczną fabryką zasilaną rzeszami prekariuszy wykonujących prace artystyczną. W owym świecie artystycznych linii produkcyjnych rzekomo operują niezależni kuratorzy i kuratorki, twórcy-indywidualiści i mobilni freelancerzy. Aby pozostać w obiegu muszą zwracać się do samych przedsiębiorców, stając się swoimi własnymi kapitałami, inwestycjami i środkami produkcji. Tak czczona przez nich niezależność i młodzieńczy entuzjazm podszyte są niepewnością, niepokojem i widmem ubóstwa.

Widoczność tej ultrakonkurencyjnej sieci może być zwodnicza, bo przysłania bogaty ekosystem nowo powstających światów sztuki. Pod powierzchnią sztuka może być wieloma rzeczami – demonstracją malarską, produkcją napojów, ogródkiem sąsiedzkim, obalonym pomnikiem, barykadą zbudowaną z luster, koniem trojańskim albo turbiną wiatrową. A w ten sposób sztukę tworzy wiele osób – kolektywy pracowników artystycznych i konsorcja postartystycznych aktywistów. Czasami dążą do wyzwolenia istniejących instytucji, popychając muzea do prawdziwie, a nie tylko nominalnie publicznej działalności. W innych przypadkach, motywowani potrzebą lub chęcią, organizują się samodzielnie. Zamiast oczekiwać powrotu swojej niepewnej sytuacji, niezależność zamieniają na współzależność, wymyślając i wdrażając nowe, kolektywne sposoby tworzenia, działalności kuratorskiej i cieszenia się sztuką.

The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art (FEINART – Przyszłość Europejskich Niezależnych Przestrzeni Artystycznych w Okresie Sztuki Zaangażowanej Społecznie) to ambitna Innowacyjna Sieć Szkoleniowa (ITN) funkcjonująca w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie z Horyzontu 2020 i koordynowana przez University of Wolverhampton w celu zapewniania wysokiej jakości szkolenia dla 11 badaczek i badaczy rozpoczynających karierę (ESR), którzy doktoryzują się w dziedzinie sztuki i zaangażowania społecznego. Sieć obejmuje czterech Beneficjentów (University of Wolverhampton, UK – koordynator projektu; University of Edinburgh, UK; Zeppelin University, Niemcy; University of Iceland, Islandia) oraz siedem Organizacji Partnerskich (Tensta Konstall, Szwecja; BAK, Holandia; State of Concept, Grecja; W-Est, Włochy; Tranzit.ro, Rumunia; Biennale Warszawa, Polska oraz Icelandic Academy of the Arts, Islandia).

Seria wykładów FEINART służy dyskusji o roli, wpływie i teoretycznych implikacjach sztuki zaangażowanej społecznie.