Polityka tożsamości, intersekcjonalizm, walka klas

Prowadzenie: Jula Strzemińska, gościni: Agata Dziuban

W środowiskach lewicy antykapitalistycznej najgorszą obelgą jest wyzwanie kogoś od liberała. Paradoksalnie liberalnymi feministkami nazywa się osoby związane ze środowiskami dążącymi do dekryminalizacji seks pracy czy aborcji (jak Sex Work Polska czy Aborcyjny Dream Team), które niosą realną materialną pomoc, rzadko wchodząc w tematykę kulturową. Jednak to właśnie feministki, często odsądza się od czci jako zaciemniające walkę klasową postulatami kulturowymi.

Jakie zatem powinny być postulaty ruchu feministycznego? Czy postulat uznania za pracę, pracy seksualnej czy pracy reprodukcyjnej jest postulatem kulturowym czy systemowym? Jak łączyć kwestie kulturowe z postulatami socjalnymi? Jak tworzyć materialistyczny, intersekcjonalny język, który będzie wyrażał interesy klasowe masowego ruchu, a nie będzie sprowadzał się tylko do walki o uznanie indywidualnej tożsamości?  Czy w Polsce w ogóle ma sens mówienie o polityce tożsamości?