Rada Warszawy uchwaliła nową nazwę i statut Teatru Scena Prezentacje

Biennale Warszawa to już oficjalna nazwa miejskiej interdyscyplinarnej instytucji artystycznej

Radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy i statutu Teatru „Scena Prezentacje”. Nowa nazwa to Biennale Warszawa

Siedziba Biennale Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 34/50
Siedziba Biennale Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 34/50
Wernisaż wystawy "SKIP THE LINE!"
Wernisaż wystawy "SKIP THE LINE!"
Spektakl "Globalna wojna domowa" w reżyserii Pawła Wodzińskiego
Spektakl "Globalna wojna domowa" w reżyserii Pawła Wodzińskiego
Warsztaty greckiej reżyserki i antropolożki Marthy Bouziouri
Warsztaty greckiej reżyserki i antropolożki Marthy Bouziouri
Spektakl "Modern Slavery" w reżyserii Bartka Frąckowiaka
Spektakl "Modern Slavery" w reżyserii Bartka Frąckowiaka
Oprowadzenia kuratorskie po wystawie "SKIP THE LINE!"
Oprowadzenia kuratorskie po wystawie "SKIP THE LINE!"
Program "Atlas Planetarnej Przemocy"
Program "Atlas Planetarnej Przemocy"

Proces zmian i przekształcania teatru w instytucję nowego typu trwał od października 2017 roku, kiedy jej dyrektorami zostali Paweł Wodziński i Bartosz Frąckowiak. Biennale Warszawa prowadzi działalność na przecięciu rozmaitych dyscyplin, łącząc obszar kultury i sztuki z obszarem teorii i nauki oraz aktywizmu społecznego. Jednym z głównym zadań instytucji jest organizacja biennale rozumianego jako kumulacja wydarzeń wykraczających poza działania stricte teatralne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się w terminie 13.05–30.06.2019 roku.

Biennale Warszawa to instytucja wyrosła z Teatru „Scena Prezentacje”, który działał od 1979 roku w Warszawie jako teatr impresaryjny. Idea Biennale Warszawa opiera się na założeniu, że kultura i sztuka odgrywają kluczową rolę w budowaniu nowoczesnego, tolerancyjnego, krytycznego społeczeństwa, działającego w poszanowaniu demokracji i wolności obywatelskich, wielości poglądów, religii, tożsamości seksualnych i pochodzeniu. Biennale Warszawa wspiera społeczną  i kulturową aktywność mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Koncentruje się na poszukiwaniu nowych grup uczestników i uczestniczek, by promować aktywne, emancypacyjne postawy obywatelskie, idee dobra wspólnego, a także równość ekonomiczną, społeczną, kulturową i polityczną.

Zgodnie ze Statutem Biennale Warszawa przygotowuje i prezentuje spektakle teatralne, wystawy oraz działania z obszaru sztuk wizualnych. Organizuje również wydarzenia muzyczne, filmowe, działalność wydawniczą, badawczą, społeczno-kulturalną w szerokim polu kultury. Charakterystyczne dla instytucji jest organizowanie rezydencji badawczych i artystycznych, prowadzenie badań naukowych oraz nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi.

Miasto Stołeczne Warszawa jako organizator instytucji zapoczątkował w 2017 roku proces aktualizacji statutów miejskich teatrów. Do tej pory wypracowane zostały misje społeczne TR Warszawa, Teatru Lalka, Teatru Kwadrat, Nowego Teatru. Prace w Biennale Warszawa trwały od sierpnia do października 2018 roku. Efektem prac jest powstanie statutu instytucji w nowym brzmieniu.

Teatr „Scena Prezentacje”, który do tej pory prowadził działalność pod marką Biennale Warszawa, od końca października 2017 roku do dziś (7 marca 2019 roku) zorganizował i zrealizował 217 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 11 tysięcy uczestniczek i uczestników. Do ważniejszych projektów instytucji zrealizowanych do tej pory zaliczyć można „Atlas Planetarnej Przemocy” wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, program nowej edukacji RePrezentacje kuratorowany przez Agatę Siwiak, spektakle „Modern Slavery” Bartka Frąckowiaka i Natalii Sielewicz, „Globalna wojna domowa” Pawła Wodzińskiego i Piotra Grzymisławskiego, międzynarodową konferencję INURA 2018, Centrum Sztuki Włączającej: Downtown tworzone wspólnie z Teatrem 21, spektakl „Rewolucja, której nie było” w reżyserii Justyny Sobczyk oraz wystawę „SKIP THE LINE! Populizm i obietnice współczesności”, której kuratorami byli Stanisław Ruszka i Jakub Gawkowski z pracami artystów i artystek takich jak, m.in. Joanna Rajkowska, Katarzyna Górna, Jakub Majmurek, Anna Baumgart, grupa Nagrobki, Monika Szpener, Łukasz Surowiec, Jarosław Kozłowski, Szabolc Kisspal, Adelina Cimochowicz.

Aktualnie w Biennale Warszawa trwa cykl seminaryjny dra Michała Kuziaka. Zespół w skład którego wchodzą, m.in. Anna Galas-Kosil, Piotr Grzymisławski, Jan Sowa, Marta Michalak, Artur Szczęsny, Ela Petruk, Marek Jeżewski, Bożena Marczykowska, Dominik Skrzypkowski prowadzi intensywne przygotowania do pierwszej edycji biennale, które rozpocznie się 13 maja i potrwa do 30 czerwca 2019 roku.

Statystki

Udział w wydarzeniach Biennale Warszawa w 2018 roku
11142 osób
Wydarzenia Biennale Warszawa w 2018 roku
217 wydarzeń