Solidarność z Rożawą
”Kto się boi ideologii?”

Film Marwy Arsanios

Filmy w języku angielskim z polskimi napisami

W związku z agresją turecką na północną Syrię, postanowiliśmy pokazać ponownie dwuczęściowy film Marwy Arsanios, poświęcony Autonomicznemu Ruchowi Kobiet w Rożawie. Film jest zapisem podróży do wsi Jinwar, zarządzanej autonomicznie przez feministyczny kolektyw. Dość dobrze pokazuje na czym polega idea autonomicznej demokracji w północnej Syrii. Pokaz filmu jest wyrazem naszego sprzeciwu wobec tureckiej agresji i wezwaniem do solidarność z ludnością Rożawy!!!

Kto się boi ideologii?

2017, część I, 23 min.

Film nakręcony w górach Kurdystanu na początku 2017 roku, skupia się głównie na Autonomicznym Ruchu Kobiet w Rożawie oraz jego samorządnych strukturach i praktyce produkcji wiedzy. To partyzancki ruch, postrzegający wyzwolenie płciowe jako walkę równoczesną i równorzędną z konfliktami zbrojnymi, feudalizmem, napięciami religijnymi i zmaganiami ekonomicznymi. Pomimo nacisku na ekologię i feminizm, Autonomiczny Ruch Kobiet nie jest projektem liberalnym. To ideologia, która wykształciła się i jest praktykowana w obliczu wojny i niejako poprzez nią. Ostatnie działania Ruchu miały miejsce m.in. podczas rewolucji w Syrii, która rozpoczęła się w 2011 roku i trwa do dziś.

 

Kto się boi ideologii?

2018, część II, 39 min.

Film przygląda się różnym ekofeministycznym grupom, w tym Autonomicznemu Ruchowi Kobiet w Rożawie, i temu jak ich uczestniczki starają się opiekować ziemią i sobą nawzajem. Biorąc to za przykład sojuszu między społecznością kobiet, naturą i zwierzętami, Arsanios koncentruje się na różnych aspektach proponowanych przez taką alternatywną ekonomię i odbudowę świata. Film problematyzuje również rolę „naturalnie” przypisywaną kobietom, które niejako automatycznie mogą przejmować zajęcia opiekuńcze.

Aktualności — Solidarność z Rożawą
”Kto się boi ideologii?”