Studia o niepełnosprawności: historia i założenia

Centrum Sztuki Włączającej: Downtown zaprasza na wykład dr Natalii Pamuły. Spotkanie poświęcone będzie historii studiów o niepełnosprawności („disability studies”), w tym przede wszystkim drodze do sformułowania przełomowego w myśleniu o niepełnosprawności jej społecznego modelu („social model of disability”), co miało miejsce w Wielkiej Brytanii w latach ‘70 XX wieku. Ważnym punktem odniesienia będzie tu również odmienna od brytyjskiej trajektoria wyłonienia się ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych w USA, szczególnie w tym wymiarze, w jakim ruch na rzecz praw osób niepełnosprawnych jest ruchem emancypacyjnym.

Podczas wykładu przybliżony zostanie podział między „uszkodzeniem” („impairment”) a niepełnosprawnością („disability”), stworzonym przez brytyjskie disability studies, omówiony zostanie również manifest The Union of the Physcially Impaired Against Segregation z 1976 roku, który stanowi podwalinę studiów o niepełnosprawności.

Zastanowimy się dlaczego niepełnosprawność jest historycznie uwarunkowaną kategorią polityczną (nie medyczną) i co ją łączy z rasą, płcią i klasą.