Rewolucja naszych czasów
Susan Buck-Morss

Wykład Susan Buck-Morss

Z przykrością informujemy, ze wykład Susan Buck-Morss Rewolucja naszych czasów zaplanowany na 10 czerwca 2019 roku o godzinie 18:00 w Biennale Warszawa, został odwołany z powodów osobistych. Mamy nadzieję, ze wykład prof. Buck-Morss będzie mógł się odbyć w innym terminie. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z programem Zorganizujmy swoją przyszłość — Biennale Warszawa 2019 i serdecznie zapraszamy na pozostałe wydarzenia.

Dwudziesty pierwszy wiek już stał się świadkiem bezprecedensowej ogólnoludzkiej mobilizacji. Nieskrępowane dogmatami przeszłości opozycyjne mobilizacje zdobywają coraz szersze poparcie i rozwijają globalną świadomość. Same w sobie są ciągiem znaczących elementów budujących solidarność pomiędzy językami, religiami, tożsamościami etnicznymi, płciowymi i wszelkimi innymi różnicami. Translokalne solidarności istnieją. Istniały jako pierwsze. Prawicowy autorytaryzm i fala antyimigranckich nastrojów, które pojawiły się w jego następstwie to reakcja na niesamowitą siłę obrazu milionów obywateli okupujących przestrzenie publiczne – wbrew władzy państwowej. Nie możemy wiedzieć jak działać politycznie, jeśli nie widzimy, jak działają inni. To wystąpienie w 100 obrazach demonstruje jak wiele nowego, rewolucyjnego żargonu jest już naszym wspólnym językiem.