White Mirror 2118

Konkurs na krótką formę komiksową dotyczącą utopijnej przyszłości

Żyjemy w paradoksalnych czasach, gdy ogromne możliwości technologicznego kształtowania otaczającego nas świata idą w parze z zanikiem optymistycznych wizji jego przyszłości. Zarówno kultura masowa, jak i ekspertyzy naukowe podsuwają nam raczej kolejne dystopie przedstawiające wizje klimatycznej, militarnej, epidemiologicznej albo społeczno-gospodarczej zagłady ludzkości. Co się stało z naszą wyobraźnią? Czy nie potrafimy już przedstawić samym sobie wzniosłej i napawającej nadzieją wizji przyszłego świata, co umieli zrobić wszyscy nasi przodkowie od starożytności po czasy bardzo niedawne?

Termin nadsyłania prac: 30.09.2018

Nagrody: wydanie zwycięskich prac w formie albumu “White Mirror 2118″ we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana oraz nagroda pieniężna w wysokości 2 000 PLN dla autorek_ów najlepszej pracy

Forma: jedna praca konkursowa stanowiąca zamkniętą całość o objętości pomiędzy 12 a 16 plansz. Plansze wykonane mają być w pionowym formacie A4 (210 x 297 mm). Technika wykonania prac jest dowolna.

Jury: Bogna Świątkowska, Jakub Woynarowski, Iwona Kurz, Jan Sowa

Pytania te są tym bardziej istotne w 2018 roku, gdy Polska obchodzi stulecie niepodległości – jak będzie wyglądał nasz kraj i nasza planeta za kolejne 100 lat? Czy będzie w ogóle jeszcze jakaś Polska i jakaś ludzkość czy może raczej post-cywilizacyjne niedobitki błąkające się pośród ruin niczym Max Rockatansky, bohater serii Mad Max? Jeśli nie chcemy, aby do tego doszło, powinniśmy pobudzić naszą wyobraźnię i spróbować samym sobie przedstawić świat taki, jaki chcielibyśmy, aby ziścił się w przyszłości. Niekoniecznie idealną sielankę, ale rzeczywistość pod ważnymi względami lepszą niż ta, która otacza nas dzisiaj. Dlatego czarnemu zwierciadłu znanemu z dystopijnego serialu telewizyjnego Black Mirror chcemy przeciwstawić białe zwierciadło – White Mirror – artystyczną wizję, w której odbije się przyszłości lepsza niż teraźniejszość. Szczególnie interesują nas trzy wymiar ludzkiego świata: ekonomia, technologia i środowisko naturalne, które jest coraz mniej dane, a coraz bardziej wytwarzane przez nas samych.

Konkurs na komiks zatytułowany White Mirror 2118 służyć ma pobudzeniu utopijnej wyobraźni projektującej świat lepszego jutra. Oczekujemy na prace o objętości od 12 do 16 plansz, w formacie A4 (pion), realizowane dowolną techniką. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze jeden zwycięski komiks oraz przyzna dwa wyróżnienia. Wyłonione w ten sposób prace zostaną wydane w postaci albumu skierowanego do szerokiej dystrybucji oraz zaprezentowane w październiku 2018 roku w formie wystawy towarzyszącej konferencji Kultury antycypowanych przyszłości organizowanej wspólnie przez Biennale Warszawa oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Na prace czekamy do 30 września 2018 roku. Szczegóły dotyczące sposobu ich nadsyłania oraz warunków konkursu znajdują się w Regulaminie załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mailowy white.mirror.2118@biennalewarszawa.pl