Ekonomie pandemii
Komentarze dotyczące kryzysu pandemicznego

Maciej Grodzicki

Zofia Łapniewska

Paweł Umiński

Jan Zygmuntowski

Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”

Paweł Bukowski

Jan Toporowski

Hanna Szymborska

Kurator cyklu: