Economics of the pandemic
Commentaries on the pandemic crisis

Only in Polish

Maciej Grodzicki

Zofia Łapniewska

Paweł Umiński

Jan Zygmuntowski

Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”

Paweł Bukowski

Jan Toporowski

Hanna Szymborska

Kurator cyklu: