Antropologiczna teoria wartości. Kiedy Mauss spotyka Marksa

Dr Michał Rauszer (Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą UW), prowadzenie: Przemysław Wielgosz (LMD-PL)

Czy w ekonomii mamy do czynienia z wartością w liczbie pojedynczej, czy też z wielością wartości? Ortodoksyjna ekonomia optuje za pierwszym rozwiązaniem. W swoim wystąpieniu dr Michał Rauszer pokaże, jak do pojęcia wartości podchodzi antropologia i czy takie podejście mogłoby nam pozwolić przekroczyć ograniczenia teorii wartości dominujących w polu ekonomii. Punktem wyjścia są badania prowadzone przez Davida Graebera w jego pracy Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dream. Dla Grebera istotne jest wskazanie trzech obszarów antropologicznej analizy wartości: tego, co jest uznawane za wartościowe w życiu społecznym, tego, co ludzie są w stanie poświęcić dla uzyskania czegoś, oraz koncepcji znaczącej różnicy (rodzaju wartości znaku w tradycji lingwistycznej). Na tej podstawie Graeber formułuje własną koncepcję opartą na analizie tego, co ludzie uważają za wartościowe w życiu, jak taka wartość jest tworzona społecznie oraz jakie są jej konsekwencje ekonomiczne. To z kolei implikuje tworzenie społecznych instytucji obudowujących owo znaczenie wartości. Graeber stara się pokazać, jak różnie ludzie konstruują społeczne światy, w których taka wartość ma znaczenie definiujące stosunki społeczne.

Spotkanie odbywa się na platformie Zoom. Obowiązują zapisy przez formularz na naszej stronie (do 22.03.2021). Link do spotkania podamy mailowo. Planowana jest transmisja live na Facebooku. Spotkanie będzie nagrywane i zarchiwizowane na kanale YouTube oraz Zasobach strony Biennale. Ze względu na ochronę wizerunku prosimy o pozostawienie wyłączonych kamery i mikrofonu przez cały czas trwania wydarzenia. Zachęcamy jednak do włączenia się w dyskusję i przesyłania pytań na chacie. Prowadzący spotkanie Przemysław Wielgosz zada je w waszym imieniu.