Åsa Sonjasdotter
Wykład artystki

Artystka opowie o swojej praktyce artystycznej, skupiając się na projektach obejmujących uprawę roślin, takich jak ziemniaki czy zboża. Jej projekt Rząd ziemniaków analizuje odmiany ziemniaka, których komercyjny obrót w UE został ograniczony. Większość tych dawnych i nowych odmian jest uprawiana przez rolników na małą skalę. Z genetycznego punktu widzenia są one zbyt różnorodne, aby spełnić unijne kryteria odrębności, jednorodności i stabilności – a tylko w ten sposób można byłoby je wykorzystywać bez ograniczeń do celów komercyjnych. W projekcie artystki każdej odmianie ziemniaka towarzyszy historia o kulturowym i historycznym kontekście, w którym została ona wyhodowana. W całościowym ujęciu te zmarginalizowane odmiany opowiadają o tym, w jaki sposób ziemniaki stały się przedmiotem regulacji. Badanie dotyczy okresu od 1587 r. (najwcześniejsze dokumenty świadczące o obecności ziemniaka w Europie po jego sprowadzeniu z Ameryki) do 2010 r. (kiedy rolnik Karsten Ellenberg z Barum w Niemczech wyhodował nowe odmiany dla drobnych rolników, omijając unijne wymogi odrębności, jednorodności i stabilności).

Wykład w języku angielskim.