Przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Polskim Forum Społecznym

Prowadzimy otwarty nabór dla uczestników i uczestniczek chętnych do udziału w Polskim Forum Społecznym. Zapraszamy organizacje, ruchy oraz jednostki działające na rzecz postępowych zmian społecznych do rejestrowania się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który udostępnimy na naszej stronie. Zgłoszenia aktywistów i aktywistek pochodzących z mniejszych ośrodków miejskich bądź wiejskich (poniżej 100 tys. mieszkańców) traktowane będą priorytetowo. Organizatorzy postarają się zapewnić w miarę możliwości materialnych wsparcie dla jak największej liczby uczestników i uczestniczek (dofinansowanie przejazdu i/lub noclegu). W czasie trwania Forum zapewnimy opiekę dla dzieci.

Po konsultacjach przeprowadzonych w kwietniu wśród kilkudziesięciu ruchów i organizacji społecznych wyłoniliśmy listę kilkunastu tematów i obszarów, w ramach których skupić się mogą obrady Forum. Są to  (kolejność nie jest istotna):

1. Relacje z władzami samorządowymi.
2. Jak nagłośnić swój przekaz?
3. Rozwijanie ruchu – jak włączać innych?
4. Nasze porażki – konstruktywna autokrytyka.
5. Współpraca w działaniach antyfaszystowskich.
6. Antykapitalizm a ruchy społeczne.
7. Migrantki i migranci w ruchach społecznych.
8. Solidarność między ruchami – jak łączyć walki?
9. BHP aktywistki – samowyzysk i troska o siebie.
10. Profesjonalizacja ruchów społecznych – szansa, zagrożenia, doświadczenia.
11. Konsolidacja regionalna i międzyregionalna wokół wspólnej sprawy.
12. Taktyczne sojusz i granice współpracy.
13. Badania społeczne a ruchy społeczne.
14. Aktywizm w mniejszych ośrodkach miejskich i wiejskich.

Potraktujemy powyższą listę jako punkt wyjścia do rozmowy w czasie pierwszego dnia Forum – na jej podstawie i w oparciu o zgłoszone dodatkowo kwestie wyłonimy konkretne tematy do dyskusji i wspólnej pracy w drugim i trzecim dniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres pfs@biennalewarszawa.pl.

W Forum dotychczas zgłosili swój udział delegaci i delegatki poniższych organizacji: Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna, Bemowskie Centrum Kultury, Blog Lewica Wolnościowa, Centrum Wsparcia Imigrantów i imigrantek, Extinction Rebellion Polska, Fabryka Równości, Federacja Mazowia, Fuegro, Fundacja “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Zmiana, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie/Galeria Dobro, Gdańskie Centrum Równego Traktowania, Grupa nad Wisłą, Grupa Nieformalna Ulica Siostrzana, HER Docs, Kalisz Literacki,  Kampania Przeciw Homofobii, Koalicja ZaZieleń, Kolektyw Synergia, Kultura Równości, Kulturhauz, Łódź Bez Smogu, Matka Kazika, Multicultural Warsaw, MUDA TALKS, Nieformalna Grupa Inicjatywna, Obóz dla Mierzei Wiślanej, Obóz dla Puszczy, OZZ “Inicjatywa Pracownicza” (delegatury z różnych regionów), Pole Sztuki, Polonia Bona, Prawo do Miasta, SARP U40, Społecznie Zaangażowani, Spółdzielnia „Ogniwo”, Spółdzielnia Socjalna Margines, Stowarzyszenie Nomada, Stowarzyszenie Stan Równości,  Topografie, Trójmiejska Akcja kobieca, Trójmiejska Świetlica Krytyki Politycznej, Zwrotnica – Dom Inicjatyw Społecznych, Warszawski Strajk Kobiet.