Polskie Forum Społeczne

Projekt Polskiego Forum Społecznego odpowiada na potrzebę organizowania przyszłości, czyli poszukiwania realnych alternatyw w dziedzinie organizacji społecznej, politycznej i ekonomicznej. Swoją nazwą i formułą Forum nawiązuje do podobnych zgromadzeń odbywających się regularnie w różnych miejscach świata, jak na przykład Europejskie Forum Społeczne czy też Światowe Forum Społeczne organizowane od prawie dwóch dekad w Porto Alegre w Brazylii.

 

W Forum wezmą udział organizacje oraz osoby działające na rzecz postępowych zmian społecznych (między innymi w dziedzinach ekologii, praw mniejszości, praw kobiet, polityki miejskiej czy praw pracowniczych), niezwiązane jednak z administracją państwową. Nie znaczy to, że chcemy odwracać się od polityki, hołdując utopii apolitycznego społeczeństwa obywatelskiego, ale raczej tyle, że stawiamy na działania oddolnie przekształcające społeczną praktykę i związaną z nią świadomość. Jest to kluczowy moment społeczno-politycznej zmiany, który – jak pokazują najróżniejsze badania socjologiczne – wyprzedza to, co dzieje się w świecie zinstytucjonalizowanej polityki. Polskie społeczeństwo pod wszystkimi niemal względami jest bardziej postępowe od reprezentującej je – ponoć – klasy politycznej, co stanowi potwierdzenie hasła pojawiającego się w czasie zgromadzeń ruchów Occupy czy Oburzonych: Politicians do not lead. They follow – „Politycy nie są liderami zmiany, ale raczej tymi, którzy za nią podążają”.

 

Chcemy, aby Forum było praktycznym namysłem nad horyzontalną samoorganizacją, samorządnością, pomocą wzajemną, sprawiedliwością społeczną i solidarnością. Nie dążymy jednak do organizacji konferencji naukowej czy też serii dyskusji panelowych na temat bolączek współczesnego świata, w czasie których przysłowiowe „gadające głowy” będą dzielić się swoimi przemyśleniami. Uważamy teoretyczny namysł za niezwykle cenny i potrzebny, niemniej w tym wypadku dowartościować chcemy spotkanie, dla którego kontekstem będzie praktyczna, samozorganizowana działalność prowadzona w oparciu na autonomicznie kontrolowanych zasobach – własny czas wolny, własne zdolności i wiedza, dobrowolne składki, własna działalność gospodarcza na rzecz sprawy, przestrzenie okupowane w postaci skłotów itp. Podobna inicjatywa miała już miejsce w Polsce, nie przerodziła się jednak w funkcjonującą w regularny sposób platformę współpracy, co byłoby bez wątpienia korzystne dla konsolidacji polskich środowisk aktywistycznych. Dlatego też w ramach naszego wysiłku organizowania przyszłości postanowiliśmy odwołać się również do tej formuły aktywistycznego zgromadzenia.

 

Polskie Forum Społeczne to dwa dni debat i dyskusji, którym towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne i dyskursywne: pokaz spektaklu Solidarność. Nowy projekt w reżyserii Pawła Wodzińskiego, prezentacja książki pod redakcją Jana Sowy Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia podsumowującej półroczny cykl wykładów i debat poświęconych horyzontalnej samoorganizacji oraz demokratycznym alternatywom dla parlamentaryzmu, a także pokaz filmu Czym jest demokracja? Olivera Resslera. Obradom Forum będzie również towarzyszył chóralny komentarz Chóru Polin, stanowiący jedną ze składowych wielogłosowego manifestu dla przyszłości – utworu, który wybrzmi w całości 23 czerwca.

 

Organizację Forum traktujemy jako realizację misji Biennale Warszawa jako instytucji publicznej, która pozostaje co prawda zakorzeniona w polu kultury, sens jej istnienia polega jednak również na aktywnym włączaniu się w działania na rzecz dóbr wspólnych i na uczynieniu pola kultury miejscem wspierającym kształtowanie się postępowego aktywizmu.

Organizacje biorące udział w Forum

W Forum dotychczas zgłosili swój udział delegaci i delegatki poniższych organizacji:

Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna

Bemowskie Centrum Kultury

Blog Lewica Wolnościowa

Centrum Wsparcia Imigrantów i imigrantek

Extinction Rebellion Polska

Fabryka Równości

Federacja Mazowia

Fuegro

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Zmiana

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie/Galeria Dobro

Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Grupa nad Wisłą

Grupa Nieformalna Ulica Siostrzana

HER Docs

Kalisz Literacki

Kampania Przeciw Homofobii

Koalicja ZaZieleń

Kolektyw Synergia

Kultura Równości

Kulturhauz

Łódź Bez Smogu

Matka Kazika

Multicultural Warsaw

MUDA TALKS

Nieformalna Grupa Inicjatywna

Obóz dla Mierzei Wiślanej

Obóz dla Puszczy

OZZ „Inicjatywa Pracownicza” (delegatury z różnych regionów)

Pole Sztuki

Polonia Bona

Prawo do Miasta

SARP U40

Społecznie Zaangażowani

Spółdzielnia „Ogniwo”

Spółdzielnia Socjalna Margines

Stowarzyszenie Nomada

Stowarzyszenie Stan Równości

Topografie

Trójmiejska Akcja kobieca

Trójmiejska Świetlica Krytyki Politycznej

Zwrotnica – Dom Inicjatyw Społecznych

Warszawski Strajk Kobiet

Szczegółowy program Forum

31.05 (piątek) Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50
17:00 – 19:00 (prosimy o przybycie chwilę wcześniej ok 15 minut w celu rejestracji)
Zgromadzenie otwierające – przywitanie i ustalenie porządku obrad oraz trybu pracy w sobotę.

1.06 (sobota) Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50
Obrady Forum
11:00 – 19:00

Dokładny przebieg sobotnich obrad:
11.00 – 11.30
Krótkie rozpoczęcie, przypomnienie struktury spotkania

11.45 – 13.15
I runda

13.15 – 14.15
obiad

14.15 – 15.45
II runda

15.45 – 16.00
przerwa

16.00 – 17.30
III runda

17.30 – 19.00
Podsumowanie – Prezentacja zebranych, najczęściej pojawiających się refleksji i wniosków przez moderatorki / moderatorów

2.06 (niedziela) Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50
11:00 – 14:00
Zgromadzenie podsumowujące. Dalsze perspektywy Forum.

14:00 – 19:00
Wolne propozycje, pokazy zgłoszone przez uczestniczki i uczestników.

Wydarzenia towarzyszące:

31.05 Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50
19:00
Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia.
Spotkanie podsumowujące roczny cykl seminaryjny Jana Sowy i zapowiadający książkę pod tym samym tytułem. Goście i gościnie spotkania: Monika Kostera, Maciej Koziej, Joanna Pawluśkiewicz, Jakub Rok, Jan Sowa, Maria Świetlik

21:00
Czym jest demokracja? 
Pokaz filmu Olivera Resslera (118 min)

1.06 Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50
ok. 19:15 – po zakończeniu obrad Forum
Polifoniczny Manifest dla przyszłości Chór Polin

Data Czas Tytuł Miejsce Wstęp
25 lutego 2020
9 marca 2020
Poniedziałek

Zapisy do Społecznej Szkoły Antykapitalizmu
Semestr II

Nabór trwa do 8 marca 2020
Zapisy zamknięte
11 stycznia 2020
, 14:00-16:30
14:00-16:30

Warsztaty z open source i wolnego oprogramowania

Zamknięta sesja praktyczna w ramach Społecznej Szkoły Antykapitalizmu
Biennale Warszawa
ul. Marszałkowska 34/50 (MA3450)
7 grudnia 2019
, 14:00-16:30
14:00-16:30

Strajk Społeczny – grupowa gra strategiczna przygotowana przez Plan C

Zamknięta sesja praktyczna w ramach Społecznej Szkoły Antykapitalizmu
Biennale Warszawa
ul. Marszałkowska 34/50 (MA3450)
2 listopada 2019
, 12:00-16:30
12:00-16:30

Taktyki miejskie/uliczna gimnastyka, czyli techniki działania grupowego

Zamknięta sesja praktyczna w ramach Społecznej Szkoły Antykapitalizmu
Biennale Warszawa
ul. Marszałkowska 34/50 (MA3450)
12 października 2019
, 12:00-16:00
12:00-16:00

Wyobraźnia wobec kryzys(ów)

Zamknięta sesja praktyczna w ramach Społecznej Szkoły Antykapitalizmu
Biennale Warszawa
ul. Marszałkowska 34/50 (MA3450)
12 października 2019
, 14:00
11 stycznia 2020
Sobota
14:00

Społeczna Szkoła Antykapitalizmu

Biennale Warszawa
ul. Marszałkowska 34/50 (MA3450)
Zapisy do 30 września
17 września 2019
30 września 2019
Poniedziałek

Zapisy do Społecznej Szkoły Antykapitalizmu

Nabór trwa do 30 września
Zapisy zamknięte
31 maja 2019
, 19:00
19:00

„Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia”
Prezentacja książki pod redakcją Jana Sowy

Biennale Warszawa
ul. Marszałkowska 34/50 (MA3450)
Wstęp wolny
31 maja 2019
2 czerwca 2019
Niedziela

Polskie Forum Społeczne

Biennale Warszawa
ul. Marszałkowska 34/50 (MA3450)
Zapisy zamknięte
31 maja 2019
, 21:00-23:00
21:00-23:00

Czym jest demokracja?
Oliver Ressler

Biennale Warszawa
ul. Marszałkowska 34/50 (MA3450)
Wstęp wolny
Do 22 maja prowadzimy otwarty nabór dla uczestników i uczestniczek chętnych do udziału w Polskim Forum Społecznym. Zapraszamy organizacje, ruchy oraz jednostki działające na rzecz postępowych zmian społecznych do rejestrowania się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który udostępnimy na naszej stronie. Zgłoszenia aktywistów i aktywistek pochodzących z mniejszych ośrodków miejskich bądź wiejskich (poniżej 100 tys. mieszkańców) traktowane będą priorytetowo. Organizatorzy postarają się zapewnić w miarę możliwości materialnych wsparcie dla jak największej liczby uczestników i uczestniczek (dofinansowanie przejazdu i/lub noclegu). W czasie trwania Forum zapewnimy opiekę dla dzieci.

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na rozmiary przestrzeni, w której obradować będzie Forum. Listę organizacji zakwalifikowanych do udziału w Forum ogłosimy 15 oraz 23 maja (drugi nabór).

Po konsultacjach przeprowadzonych w kwietniu wśród kilkudziesięciu ruchów i organizacji społecznych wyłoniliśmy listę kilkunastu tematów i obszarów, w ramach których skupić się mogą obrady Forum. Są to  (kolejność nie jest istotna):

1. Relacje z władzami samorządowymi.
2. Jak nagłośnić swój przekaz?
3. Rozwijanie ruchu - jak włączać innych?
4. Nasze porażki - konstruktywna autokrytyka.
5. Współpraca w działaniach antyfaszystowskich.
6. Antykapitalizm a ruchy społeczne.
7. Migrantki i migranci w ruchach społecznych.
8. Solidarność między ruchami - jak łączyć walki?
9. BHP aktywistki - samowyzysk i troska o siebie.
10. Profesjonalizacja ruchów społecznych - szansa, zagrożenia, doświadczenia.
11. Konsolidacja regionalna i międzyregionalna wokół wspólnej sprawy.
12. Taktyczne sojusz i granice współpracy.
13. Badania społeczne a ruchy społeczne.
14. Aktywizm w mniejszych ośrodkach miejskich i wiejskich.

Potraktujemy powyższą listę jako punkt wyjścia do rozmowy w czasie pierwszego dnia Forum - na jej podstawie i w oparciu o zgłoszone dodatkowo kwestie wyłonimy konkretne tematy do dyskusji i wspólnej pracy w drugim i trzecim dniu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres pfs@biennalewarszawa.pl.

Aktualności — Polskie Forum Społeczne