Feministyczna wizja ekonomii przyszłości

Wykład: prof. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (UJ), prowadzenie: Przemysław Wielgosz (LMD-PL)

Teoria ekonomii opisuje relacje panujące w gospodarce, skupiając się na ludziach zaangażowanych w proces produkcji (i reprodukcji). Pomimo istnienia różnych form koordynacji tych procesów, formą przeważającą i mającą szczególne miejsce w rozważaniach ekonomicznych jest wymiana pieniężna dokonywana na rynku. Pozostałe formy – redystrybucja dokonywana przez państwo oraz dar związany ze wzajemnością – są traktowane jako uzupełnienie tej pierwszej. Wpływa to również na hierarchię czynności, w której te związane z rynkiem, takie jak praca zarobkowa, są traktowane z większą atencją niż te wykonywane nieodpłatnie, takie jak praca opiekuńcza. Niektórzy autorzy i autorki piszą wprost o braku szacunku dla osób wykonujących prace opiekuńcze. Na relacje ukształtowane w systemie kapitalistycznym, w którym pieniądz stanowi jednostkę wartości, nakładają się stosunki pomiędzy kobietami i mężczyznami. Powszechnie występuje podział, w którym kobiety odpowiedzialne są za wykonywanie nieodpłatnej pracy na rzecz gospodarstwa domowego, a mężczyźni za pracę zarobkową. W raporcie na temat rozwoju społecznego opracowanym przez UNDP w 1995 roku, poświęconym w całości relacjom płci, wykazano, że kobiety wykonują 53% całkowitej pracy na świecie, podczas gdy mężczyźni jedynie 47%. Jednak praca wykonywana przez mężczyzn jest w 75% odpłatna, podczas gdy tylko 33% prac wykonywanych przez kobiety ma taki charakter.

Z opisanych powyżej relacji wyłania się obraz niedowartościowanej pracy kobiet, która jest jednak podstawą systemu pozwalającego na reprodukcję siły roboczej. Znaczenie tej pracy dla przetrwania społeczeństwa dało się wyraźnie zauważyć podczas ostatnich miesięcy, gdy podczas izolacji społecznej wszelka aktywność rodzin przeniosła się do zamkniętych mieszkań i domów. Ilość pracy świadczonej nieodpłatnie gwałtownie wzrosła i pojawia się pytanie, kto te prace wykonywał. Czy przesunięcia, których byliśmy świadkami, mają charakter krótkotrwały i po ustaniu zagrożenia związanego z COVID-19 międzypłciowy podział pracy powróci do swojej poprzedniej formy? Jaka jest wizja podziału pracy między kobiety i mężczyzn oraz znaczenia, jakie przypisuje się pracy nieodpłatnej, a wreszcie, czy oraz jak relacje te ulegną zmianie w przyszłości?

Informacje

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Biennale Warszawa przy ul Marszałkowskiej 34/50 (MA3450). Udział jest bezpłatny, ale obowiązują limit miejsc i wcześniejsze zapisy. Zapraszamy chętnych i chętne do rejestrowania się przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. Prosimy o krótkie uzasadnienie (do 1000 znaków ze spacjami), na podstawie którego wyłonimy uczestniczki i uczestników, o czym poinformujemy mailowo.

Z uwagi na reżim pandemiczny liczba miejsc jest mocno ograniczona. Prosimy więc o zapisy tylko te osoby, które na pewno przybędą. Dziękujemy.

Spotkanie jak i dyskusja po nim będą nagrywane.

Przewidziana jest transmisja online na naszych kanałach YouTube i Facebook.

Bezpiecznie w Biennale

Cieszymy się, że chcesz nas odwiedzić. Komfort i bezpieczeństwo naszych widzów oraz pracowników są dla nas ważne.

Co możesz zrobić?

Zakryj nos i usta. Zastosuj środki bezpieczeństwa osobistego (maseczka, chusta lub przyłbica). Jeżeli zapomniałeś wziąć ze sobą, udostępnimy Ci maseczkę jednorazowego użytku.

Zdezynfekuj ręce przy wejściu.

Zmierz temperaturę. Jeżeli masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, możesz zmierzyć u nas temperaturę elektronicznym termometrem.

Zachowaj bezpieczną odległość. Zwróć uwagę, czy dystans pomiędzy innym zwiedzającym lub Promotorem / Promotorką a Tobą jest większy niż 1,5 metra.

Zastosuj się do limitu osób przebywających w tym samym czasie w przestrzeni.

Zostaw oświadczenie o stanie swojego zdrowia z danymi kontaktowymi w celu przeciwdziałania epidemii i możliwości współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Wypełnij ankietę. Pomoże nam ona dostosować Biennale do Twoich potrzeb.

Co robimy dla Ciebie?

Zapewniamy środki ochrony. Płyn do dezynfekcji dostępny jest na każdym z pięter. W razie potrzeby udostępniamy jednorazową maseczkę ochronną.

Dezynfekujemy i wietrzymy regularnie przestrzeń.

Mierzymy temperaturę sobie przed rozpoczęciem pracy.

Wprowadziliśmy limit osób. Równocześnie w przestrzni może przebywać 15 widzów.

Wyłączyliśmy z użycia szatnię oraz kącik kawowo-herbaciany.