Walka z bezkarnością w ocieplającym się świecie

Wykład Nabila Ahmeda (INTERPRT)

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Rasa i las”

Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości oferuje tylko bardzo ograniczoną ochronę w zakresie środowiska oraz środków do życia i godności ludzi. Jednak współczesne grupy działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe i dziennikarze rozszerzyli dostęp do informacji geoprzestrzennych, mediów audiowizualnych i danych opensource, by ujawnić zbrodnie popełniane przez państwa i przedsiębiorstwa. Fakty kryminalistyczne uzyskane przez podmioty niepaństwowe coraz częściej są akceptowane w kontekstach prawnych i dla rzecznictwa.

Wykład będzie dotyczył tego, jak INTERPRT wykorzystuje analizę przestrzenną i kryminalistykę środowiskową nie tylko w dokumentowaniu nienagłaśnianych przestępstw wobec środowiska i pogwałceń praw człowieka, ale i w wysiłkach zmierzających do uznania ekobójstwa przez prawo międzynarodowe.

Ekobójstwo – termin użyty po raz pierwszy podczas wojny w Wietnamie – ma potencjał jako efektywne narzędzie dla rządów i społeczeństwa obywatelskiego na froncie walki z ekologiczną bezkarnością w międzynarodowym trybunale karnym i poza nim.

Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim, bez tłumaczenia.

Wstęp wolny.