Games.Fights.Encounters / Gry.Starcia.Spotkania

Wystawa i projekt mediatorski poświęcony sztuce i aktywizmowi z udziałem Biennale Warszawa w OnCurating Project Space w Zurychu

Wystawa Games.Fights.Encounters (Gry.Starcia.Spotkania) prezentuje politycznie zaangażowane praktyki artystów i praktyki aktywistów, których praca bezpośrednio wiąże się z zajmowaniem stanowiska w kwestiach politycznych oraz angażowaniem się w interwencje, pracę u podstaw oraz rozmaite formy aktywizmu. Celem wystawy jest stworzenie strefy kontaktu, w której najróżniejsza publiczność jest zapraszana do aktywnego negocjowania tego, co należy zrobić i w jaki sposób tego dokonać.

Projekt będzie realizowany w OnCurating Space,a także w innych miejscach w marcu 2020 r. i przewiduje bogaty program wydarzeń, wykładów i dyskusji, które posłużą przyjrzeniu się tym intersekcjonalnościom i współdzieleniu poszerzonej przestrzeni publicznej.

Prace wideo: Paloma Ayala, Baltensperger + Siepert, Luke Ching, Chto Delat, Colectivo Los Ingraviados, Enar de Dios Rodríguez, Harun Farocki, Jeff Hong, Marc Lee, Yoshinori Niwa, Mohamad Omran, Uriel Orlow, Ursula Palla, Adrian Paci, Imran Perretta, Jonas Staal.

Przy współpracy grup aktywistów: Architecture for Refugees Schweiz, Autonome Schule Zürich, Alliance against Racial Profiling, Creative Memory of The Syrian Revolution, Love Lazers, La Libreria delle Donne Milano, Le peuple qui manqué (Kantuta Quiros, Aloicha Imhoff), Progetto oreste, Sex Workers Education and Advocay Task Force, Stadtlücken, videoaktivismus.net (Jens Eder, Britta Hartmann, Chris Tedjasukmana) oraz Biennale Warszawa, whowriteshistory.me (Daniela Brugger) i innych.

Polityczny dyskurs jest obecny w sztuce współczesnej od dziesiątek lat, a wraz z nim poważne i istotne interwencje. W obecnym klimacie politycznym, kiedy w wielu państwach i wśród wielu narodów szalejąca ekonomia globalnego kapitału i jej rezultaty często prowadzą do reakcyjnych wyników głosowań i poparcia dla starych jak świat heteronormatywnych i identytariańskich fundamentalizmów, oddziaływanie poprzez sztukę polityczną i zróżnicowanie głosów w dyskusji staje się absolutnie konieczne. Nabierające rozpędu powodzenie populistycznej retoryki i rosnące obawy o konsekwencje globalnego ocieplenia sprawiają, że kwestie te robią się coraz bardziej naglące. Można swobodnie stwierdzić, że sztuka i aktywizm same w sobie nie wystarczą, by otworzyć umysły i spowodować fundamentalną zmianę konieczną do wprowadzenia sprawiedliwszego i równiejszego globalnego społeczeństwa.

Organizatorzy postanowiliśmy więc wyjść od inspiracji łańcuchami ekwiwalencji zaczerpniętymi z teorii Chantal Mouffe i Ernesto Laclaua, by przedstawić pozycje wspólnego zainteresowania aktywizmem, praktyką artystyczną i kuratorską oraz wszystkim, co dzieje się pomiędzy nimi w ramach rozmowy o tym, jak owe sfery wpływają na tworzenie i przekształcanie społeczeństwa w kierunku sprawiedliwości i norm równości oraz jak poszczególne praktyki ustalają swoje role, by mieć realny wpływ na społeczeństwo.

Wystawa przygotowana dla OnCurating Project Space ma na celu umożliwienie spotkań bez eliminowania zasadniczych różnic pomiędzy aktywizmem artystycznym i politycznym. Jednocześnie stara się spotęgować warunek pluralizmu i ukazać różnorodność głosów zakorzenionych w różnych realiach – głosów, których pilne potrzeby nie zawsze dają się ze sobą pogodzić. Wystawa została zaprojektowana tak, by wytrzymać wynikające z tego napięcia i poprzez zestawianie istniejących podejść artystów i aktywistów z całą ich ambiwalencją tworzyć strefę konfliktu, w której mogą zostać nawiązane nowe kontakty.