Jadalna mapa migracji

Performans Dagny Jakubowskiej

Wiele miejskich, migrujących, dzikich roślin jadalnych – rosnących na opuszczonych terenach zielonych, nieużytkach czy w pęknięciach na chodniku – ma bardzo bogate walory odżywcze i lecznicze. Wiele wśród nich zostało sklasyfikowanych jako gatunki inwazyjne i umieszczonych w rejestrze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) lub na liście „100 najbardziej inwazyjnych gatunków obcych na świecie” (część globalnej bazy danych gatunków inwazyjnych). Decyzje dotyczące tego rodzaju klasyfikacji bywają arbitralne – gatunek nierodzimy może zostać uznany za inwazyjny, a tym samym obcy i szkodliwy dla lokalnego ekosystemu, gospodarki i zdrowia, albo też uznany za cenny i umieszczany w obszarach lokalnej bioróżnorodności.

Jadalna mapa migracji to kulinarny performans będący antidotum na lęki związane z migracją i (bio)różnorodnością. W menu znajdą się migrujące dzikie rośliny, m.in.: Fallopia japonica (rdestowiec ostrokończysty), Rosa rugosa (róża japońska) i Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa). Potrawy/eksperymenty prześledzą historię migracji dzikich roślin jadalnych i wpływ działalności człowieka ten proces, przytaczając medialne doniesienia, jak też oficjalny i nieoficjalny dyskurs dotyczący poszczególnych gatunków.

Performans jest wyprawą w poszukiwaniu zaskakujących, przeoczonych, zapomnianych i rzadko używanych naturalnych miejskich zasobów żywności. Jadalna mapa migracji przekształca codzienny rytuał przygotowywania jedzenia w krytyczne doświadczenie wspólnotowe, inspiruje do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób przyroda i system odżywiania są kształtowane przez politykę i vice versa – jak nasze decyzje dotyczące żywności wpływają na kształt świata. 

Szefowa kuchni: Joanna Gawrońska-Kula