Julia Holewińska

Ur. 1983, dramatopisarka, dramaturżka. Autorka szesnastu sztuk teatralnych (mi.in. „Ciała obce”, „Krzywicka/krew”, „Rewolucja balonowa”, „Turyści”, „Kalkstein/Czarne Słońce”) i dziesięciu adaptacji scenicznych. Jej sztuki wystawiane były w wielu teatrach w Polsce i zagranicą oraz zostały przełożone na dwanaście języków. W swoich tekstach podejmuje tematy tożsamościowe, historyczne, ekonomiczne i feministyczne. W 2010 roku za sztukę „Ciała obce” otrzymała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Jest wykładowczynią w Akademii Teatralnej. Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Kontekstach”, „Dwutygodniku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Teatrze”. W 2019 roku w Biennale Warszawa wyreżyserowała sztukę „Hiroshima/Love”.