OBROTY / Biały wiersz

performans, zapętlony
performerki: Dominika Olszowy, Ania Miczko

jak zwykle przy okazji wizyty na bazarze „Namysłowska” zachęcamy do zrobienia zakupów u lokalnych sprzedawców