Ogień
Spóźniona widzialność

Spotkanie w ramach cyklu "Performatyka protestu"

Gościem spotkania będzie Grzegorz Ziółkowski, autor książki “Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej”

Ogień pojawia się jako atrybut protestu w sytuacjach skrajnych, kiedy gniew, wściekłość, bezsilność czy rozpacz muszą znaleźć ujście, a inne sposoby zakomunikowania ich zawiodły. Ognia używa się do manifestowania nienawiści, gdy pali się kukły i do wyrażenia solidarności, gdy pali się świeczki. Manifestowanie ogniem może poprzedzać realną przemoc. Może skierować uwagę na własną determinację i gotowość na ryzyko osobiste. Może wreszcie przyjąć formę ofiary całopalnej – jak w przypadku samospalenia buddyjskiego mnicha, Ryszarda Siwca, Walentego Badylaka, Jana Palacha, Piotra Szczęsnego.