Performans
Radosna twórczność

Spotkanie w ramach cyklu "Performatyka protestu"

Z udziałem specjalnym KPP – Konsorcjum Praktyk Postartystycznych oraz Czarnych Szmat

Performans i rozmaite jego odmiany teatralne czy wizualne od początku związany był z kontestacyjnymi ruchami artystycznymi, politycznymi, rewolucyjnymi i prowokacyjnymi. Sam był zmianą i zmianę generował, ale przede wszystkim wnosił w społeczny protest element dotąd niepomyślany, element kreacji, zaskoczenia, przewrócenia czy odwrócenia porządku. Współczesne Czarne Szmaty czy Konsorcjum Praktyk Postartystycznych to spadkobiercy happeningów, spektakli ulicznych, teatru guerilla, Pomarańczowej Alternatywy, Akademii Ruchu i wielu innych performatywnych praktyk, które istniały zanim jeszcze zostały tak nazwane.