Zgromadzenie
Choreografia zbiorowa

Spotkanie w ramach cyklu "Performatyka protestu"

Gościnie i goście specjalni:

Maria Świetlik, Beata Siemieniako, Suzi Andreis

O organizacji tłumu, reżyserowaniu mas i choreografii zbiorowej wiedzieli coś na gruncie teatru i Erwin Piscator, i Nikołaj Jewreinow, i Leon Schiller. Wiek XX przyniósł rozkwit tych form na gruncie społecznym, odwołując się zarazem do ikonicznych (malarskich i literackich) reprezentacji zbiorowych protestów z wieków minionych. Jak kształtuje się dynamika tłumów w marszach, na wiecach, podczas okupowania miejsc publicznych? Jakie znaczenie mają tu dodatkowe atrybuty – świeczki, klucze, telewizory, goździki czy parasolki? Jak skutecznie i efektownie wyreżyserować miasto?

Zgromadzeniem, a zarazem aktem politycznym może być zarówno strajk w fabryce, jak i blokada eksmisji; doroczny marsz, jak i z pozoru niezorganizowany spacer. Pytanie, co w takich okolicznościach wolno, a czego robić nie należy, jakie są nasze prawa i jak ich bronić, kiedy są zagrożone?