Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury
Sesja otwarta

Dokumentacja fotograficzna

Foto: Katarzyna Cegłowska / ketti.pl

Otwarta sesja Międzynarodowego Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury odbyła się 16 maja 2021. Transmitowana była ze Studia MA3450. Forum jest częścią projektu „W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+”.