Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury
Sesja otwarta
16.05.2021

WSPÓLNOTA – WRAŻLIWOŚĆ – WYOBRAŹNIA

W języku angielskim

Blok 1.
WRAŻLIWOŚĆ
wprowadzenie:
prezentacje:Blok 2.
WSPÓLNOTA
wprowadzenie:
prezentacje:Blok 3.
WYOBRAŹNIA
wprowadzenie:
prezentacje:Moderacja:


Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury jest częścią projektu „W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+”.