Plaga i nowoczesność. Czy potrzebujemy potwornej polityki?
Katarzyna Czeczot
18.06.2020

Wykład

 

Webinar

Seminarium w ramach cyklu „Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu”