Rewolucyjne uwspólnianie: XVIII-wieczna wizja
Marcus Rediker
28.01.2021

Seminarium w ramach cyklu „Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu”