Teraźniejszość inaczej. Alternatywne trajektorie nowoczesności
Massimiliano Tomba
25.03.2021

Seminarium w ramach cyklu „Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu”