Pozytywne Rozmowy z Brucem Richmanem

Warszawska edycja POZYTYWNYCH ROZMÓW realizowanych w ramach działań kampanii "Niewykrywalni"

Będziemy gościć w Warszawie twórcę ruchu U=U, Bruce’a Richmana (Dyrektora Wykonawczego kampanii Prevention Access). Otworzył on wspólnie z zespołem badawczym badań PARTNER 1 oraz PARTNER 2 zupełnie nowy rozdział w dialogu na temat HIV.

U=U: Undetectable=Untransmittable
To pojęcie, sformułowane przez Bruce’a w 2017 roku i potwierdzone ponad wszelką wątpliwość wynikami badań odmienia społeczny odbiór osób żyjących z HIV na całym świecie. Wspiera redukcję społecznej stygmy otaczającej osoby HIV+, jak również negatywnych konotacji związanych z samym zakażeniem HIV.

Przekaz ten jest kluczowy dla odmiany życie osób HIV+. Z jednej strony przyczynia się do redukcji stygmatyzacji osób żyjących z HIV. Daje im nadzieję nadzieję na powrót do normalnego życia po szoku/traumie zakażenia HIV. Otwiera też nowe perspektywy na spełnienie w życiu osobistym bez strachu przed wykluczeniem społecznym. Przekaz ten wspiera również rozwój efektywności profilaktyki HIV/STI na większą skalę, m.in. redukując strach przed wykonaniem testu HIV/STI czy przed podjęciem leczenia ARV.

 

Agenda

12:00–13:00
Bruce Richman (EN)
Geneza i ewolucja ruchu U=U na świecie od 2017 roku

13:00–14:00
Tomasz Siara (PL)
„Rok Pierwszy” czyli ewolucja kampanii „Niewykrywalni” oraz podsumowanie zrealizowanych działań w 2019 roku i planów na 2020

14:00–16:00
Otwarty panel dyskusyjny
HIV w świetle U=U: ewolucja dialogu społecznego dot. HIV/STI z czysto medycznego przekazu na zaangażowany emocjonalnie