Mediacja – sposób na dobre relacje

Warsztaty Magdaleny Sendor

Jak wspierać dzieci i młodzież w rozwiązywaniu konfliktów bez przejmowania odpowiedzialności w ich imieniu? Potrzebne są do tego umiejętności okazywania empatii, a także zadawania pytań, które pozwalają dziecku zachować odpowiedzialność za rozwiązanie sporu, bez jednoczesnego zagrożenia pozostawienia go samego z emocjami, które przeżywa w trakcie takiego konfliktu. Tego można się nauczyć.